HVAC

Vi udfører alle arbejdsopgaver indenfor ventilation. Vi tilbyder projektering, service og montering af:

 • Komfortventilation
 • Lav- og Højtryksanlæg
 • Ventilationsrens
 • Køkken/Kabys emfang
 • Service/Servicekontrakter

Vi sikrer, at anlæg indreguleres til optimal energiforbrug og altid med fuld dokumentation

Tøris-blæsning

Vi tilbyder afrensning ved brug af tøris. Med vores Ice Blasting unit kan vi let rengøre alle former for fedtede overflader. 

Tørisblæsning kan med fordel anvendes til rensning af:
Kabys, emfang, el-motorer, elektriske kredsløb, tekniske anlæg og komponenter.

Tøris er et naturligt materiale, som med stor succes kan anvendes som afrensningsmiddel i forbindelse med rengøring af fedtede overflader ved en speciel rensemetode. Vi afrenser ved hjælp af robot og håndpistol med tørispiller. Tørisen omdannes til co2 i luftform under processen og er derfor skånsom men yderst effektiv. Afrensningen efterlader ikke restaffald og kræver ikke ekstra ressourcer. Tørisen er desuden luftfri og uden nogen form for giftstof/kemikalier og dermed 100% brandsikker.

Fordele ved rengøring med tøris:

 • Tørispiller omdannes til luft under processen – efterlader ikke affald.
 • Tidsbesparende - ingen forberedelse og bortanskaffelse – udføres on-site.
 • Effektiv og skånsom mod materialet
 • Ingen kemikalier
 • Ingen brandfare
 • Lugtfri

Vi arbejder professionelt og alt arbejde dokumenteres med rapport og fotomateriale.

 

Download produktblad for HVAC

Download produktblad for ice blasting