Coating af aksler

Vi har godkendelse til at udføre en række coating typer.

Kontakt vores senor project manager Allan Nielsen +45 24 25 31 04
E-mail allan.nielsen@marineshaft.com