Når det umulige er muligt at reparere - Paglia Orba

Enhver skeptiker ville med sikkerhed afslå denne propelleraksel fra tjeneste.

Sandsynligvis ville enhver med maritimt kendskab udelukke en reparation med klasse godkendelse.

Det umulige var dog muligt! For denne skæve aksel er oprettet og geninstalleret i sin ejer – færgen Paglia Orba med fuld klassegodkendelse.

Lad os starte fra begyndelsen:
Færgen Paglia Orba fra rederiet Corsica Linea SAS grundstødte ved indsejling til Bastia havn. Skaderne var så omfattende, at færgen måtte tages ud af drift, hvorefter den gik i dok i Tunesien på værfet CRM Tunisia Ship Repairs.

Skaderne på propellerakslen var alvorlige. Akslen var slået 7,7 grader skæv svarende til 250 mm ude af centerlinje. Mellemakslen var også beskadiget, men i mindre omfang.

Rederiet kontaktede os for et reparationstilbud og havde tiltro til, at vi var i stand til at oprette akslerne.

Begge aksler blev sendt til vores værksteder i Hirtshals og reparationsopgaven lød på:

  • Opretning og reparaton af 1 stk. propeller aksel med dimension Ø1058/421 x 18875 mm inkl. twin tube
  • samt opretning og reparation af 1 stk. mellemaksel med dimension Ø390 x 7450 mm

Før enhver opretning udføres en nøje revneundersøgelse for at afklare evt. dybere revner. Dette udføres altid af 3. parts kontrolorgan, som er Force Technology. Undersøgelsen inspiceres af det involverede klasseselskab, som i dette tilfælde var Bureau Veritas.

Vi opretter aksler med vores specialbyggede hydrauliske pressere. Vi har pressere i flere størrelser, så vi kan håndtere alle emner, store som små. Vores pressere er vores ”hestekræfter”. Vi kan rette aksler fra Ø20 mm op til Ø1500 mm og ubegrænset længde. Max presseydelse er 6000 tons. Det kræver grundig oplæring af vores teknikere, før de kan betjene vores pressere.

Propellerakslen havde også skader på lejesølerne. Vi kan reparere skader på lejesøler ved hjælp af vores lasersvejsningsmetode. Den lave varmepåvirkning gør det muligt at opsvejse propelleraksler med klassegodkendelse.

Twin tube/olierøret var skæv og efter opretning og isætning i propellerakslen, blev der udført en tryktest med tilsyn fra producenten Kongsberg.

Superintendent fra Corsica Lines gav os følgende feedback på jobbet:

Arbejdet som MarineShaft har udført er helt fantasisk. Jeg er meget imponeret over jeres tekniske viden og ekspertise omkring opretning. Rigtig mange kollegaer frarådede mig at arbejde for en opretning/reparation,  og i stedet bestille en ny propelleraksel.  Jeg er meget glad for at kunne vise, at de tog fejl”.

MarineShaft takker Corsica Lines SAS for tiltroen og det gode samarbejde.  Ligeledes skal der lyde stor tak til værftet CRM Tunisia Ship Repairs samt det involverende klasseselskab Bureau Veritas Danmark.

Vi er pavestolte over at have repareret disse aksler. Endnu et bevis på hvad vores unikke opretningsteknik kan præstere.

Opretning er en bæredygtig løsning.

Med øje for CO2 bevidsthed bidrager reparation til væsentlig mindre co2 udslip sammenholdt med nyfremstilling.

Beregninger viser, at der ifm. nyfremstilling udledes 1 kg co2 for hvert kg. stål.

MarineShaft har i perioden fra 2016-2020 repareret 1.079.659 kg stål. Det betyder, at vi i løbet af de sidste 5 år har sparet godt 1 million kg co2 udledning!

 
 

#Responsible consumption

tilbage til oversigt